Evangelische Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt

Betreutes WohnenGăzduire

 

Găzduire

Proiectul iniţiat în 2005 are ca grup ţintă femei fără adăpost, femei cu copii, familii şi alte persoane ameninţate să rămână fără locuinţa sau care nu se descurcă cu mijloacele financiare de care dispun şi au numeroase datorii.

Scopun principal al muncii noastre este de a oferi un ajutor complex acestor persoane. Cu sprijinul asistenţilor sociali este structurată viaţa de zi cu zi şi este optimizată administrarea propriilor venituri. Astfel aceste persoane învaţă să îşi asigure mijloacele financiare necesare independenţei şi obţinerii unei locuinţe.

Parohia Evanghelică pune la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, o locuinţă.

01.11.18

Liedermacher Chris Halmen spielt Lieder von Christoph Zehendner, Ebenbild und eigene Songs

 

30.10.18

Am 4. Nov. feiern wir einen dreisprachigen Gottesdienst mit unseren ungarischen Geschwistern in der ...

 

29.10.18

Am 31. Oktober laden wir 17 Uhr zum regionalen Reformationsgottesdienst in sächsischer Mundart nach ...

 

26.09.18

Sonntag, 30.09., 18 Uhr in der Ferula, Mysteriensonate von H.I.F. Biber