Evangelische Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt – Telefon 0040-269-211203 – Piata Huet 1, RO – 550182 Sibiu

Confirmarea

12 tineri au fost confirmati în duminica dinaintea rusaliilor 2019 în biserica Sf. Ioan

În timpul confirmării, noi însoțim tinerii pe calea lor de a deveni oameni de sine stătători și responsabili.  În prim plan este afirmarea (confirmarea) propriului botez –  pentru  că în comunitatea noastră majoritatea persoanelor au fost deja botezate în timpul copilăriei. Timp de doi ani în această perioadă de confirmare, tinerii sunt susținuți și întăriți în credința lor și în căutarea propriului drum în viață. Ei au astfel prilejul să trateze subiecte care de obicei sunt neglijate sau omise la şcoală.  Tinerii au astfel ocazia să discute despre întrebări legate de credinţă şi subiecte din domeniul religios: viață și moarte, dumnezeu, așa cum sunt eu, rugăciunea, păstrarea creației intacte sau crezul în care au fost botezați, exersând astfel să se articuleze mai exact.  De asemenea au prilejul să cunoască mai bine comunitatea locală şi slujbele religioase.

Înscrierea la cursurile de confirmare se face de obicei la sfârșitul clasei a VII-a. Această perioadă de 2 ani, în care au loc cursurile până la confirmare propriu zisă, se numeşte „Konfi Zeit”. Începe în clasa a VIII-a mai lejer (din cauza examenelor obișnuite care au loc în acest an) şi se continuă în clasa a IX-a puțin mai intensiv.

Confirmarea 2017 cu preoții Hans-Georg Junesch și  Joel Schlachtenhaufen.

Taberele de confirmare, vizitele și stagiile la instituțiile parohiei noastre, precum și întâlnirile cu confirmanzii din alte parohii ajută tinerii la formarea unei imagini de ansamblu despre biserică şi tot ce ţine de aceasta. Slujba de confirmare are loc de obicei în duminica Exaudi, duminica dinaintea Rusaliilor. Înaintea confirmării are loc prezentarea confirmanzilor (în trecut se numea „Examen”). Aici fiecare confirmand se prezintă, se povesteşte despre cei 2 ani numiţi „Konfirmandenzeit”, fiecare confirmand îşi prezintă  versetul biblic şi se discută mai detaliat teme specifice.  În centrul slujbei de confirmare stă binecuvântarea, pe care tinerii o primesc împreună cu un moto biblic, pentru viața lor de acum încolo.

Pe lângă acestea, confirmarea  este și o festivitate în familie unde tânăra confirmandă este sărbătorită și fiecare trebuie să accepte: timpul copilăriei apaține trecutului.