Evangelische Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt – Telefon 0040-269-211203 – Piata Huet 1, RO – 550182 Sibiu

Consiliul de conducere

Epitrop –  Kuratorin

Prof. Ilse Philippi

lse Philippi a fost aleasă pentru a doua oară ca epitrop al comunității noastre bisericești în noiembrie 2017. În 2021, Ilse Philippi a fost aleasă de consiliul parohial pentru un nou mandat de epitrop – curator.

La data de 1 ianuarie 2023, comunitatea noastră parohială avea 755 enoriași în Sibiu, 31 în Hammersdorf și 9 în Schellenberg.

Din ianuarie 2016, unele parohii din valea inferioară a Hârtibaciului vor fi deservite și de asociația noastră parohială: Vurpăr, Roșia, Daia, Cașolț, Nou și Hosman.

Consilii de conducere

Prezbiteriu

Prezbiteriul are grija pentru viața și activitatea parohiei noastre. Se asigură că planul slujbelor și de îngrijire răspunde nevoilor parohiei și este respectat; se asigură că tradițiile sunt păstrate și pregătește propuneri pentru reorganizarea vieții de cult; decide asupra cererilor de admitere în parohie; participă la examenul de confirmare și la confirmare; supraveghează activitățile sociale din parohie; alege angajații parohiei și este responsabil de alariile acestora; este responsabil de administrarea generală a bunurilor parohiei; decide convocarea consiliului lărgit parohial și a adunării parohiale și pregătește cererile scrise adresate acestora, pune în aplicare hotărârile consiliului parohial și prezintă raportul anual consiliului parohial;

 

Dem Presbyterium (Kirchenrat) unserer Kirchengemeinde gehören folgende Personen an:  Wieland Köber, Holger Lux, Cătălin Mureșan und Elisabeth Rusu-Auner (Mandat bis 2025); Christine Săvescu, Anita Pavel und Erika Scherer (Mandat bis 2027).

După pandemie, unele ședințe se pot desfășura și online . 

 

Dr. Agnes Ziegler de la biserica neagră din Brașov prezintă prezbiterilor paramentele *textilele*  istorice și verifică starea lor de conservare.

Consiliul parohial lărgit / Gemeindevertretung

Consiliul parohial este responsabil de viața liturgică și de luarea deciziilor privind reorganizarea vieții de cult, alege preoții, administratorii și prezbiteriul, primește raportul prezbiteriului și decide asupra moțiunilor pregătite de prezbiteriu și asupra moțiunilor din rândurile sale, decide asupra administrării bunurilor parohiei, a bugetului și a contribuțiilor bisericești și este responsabil de reprezentarea judiciară și extrajudiciară a parohiei.

Membri:

Dorothea Binder, Ortrun Rhein, Jürg Leutert, Magdalena Binder-Moss, Christine Manta-Klemens, Elisa Gunesch, Henriette Guib, Gerhild Rudolf, Bianke Grecu, Klaus Philippi  (bis 2025); Beatrice Ungar, Elke Dengel, Hans Jürgen Binder, Winfried Ziegler, Hildegard Dahinten, Anneliese Heltmann, Wolfgang Guib, Sigrid Pinter, Alexandra Stanciu und Manuela Vrancea   (bis 2027)

Kirchenordnung

Einen Blick in die aktuelle Kircheordnung können Sie hier werfen.
Zu Gemeindevertretung siehe besonders § 41 – 49, zu Presbyterium und Kurator besonders § 50 – 59.