Evangelische Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt – Telefon 0040-269-211203 – Piata Huet 1, RO – 550182 Sibiu

Biserica Parohială Evanghelică Sf. Maria

Biserica parohială din Sibiu a primit numeroase atribute în decursul istoriei:  Este descrisă într-un reportaj de călătorie ca fiind “cea mai memorabilă clădire din Sibiu”; cercetătorul sibian Emil Sigerus a numit-o o adevărată “sală memorială” a sașilor transilvăneni. Astăzi este mult mai mult decât atât: un punct de reper al orașului Sibiu.
Istoria orașului și a bisericii sunt strâns legate între ele. Instituțiile ecleziastice care își aveau sediul în această biserică au fost cele care au dus la prima mențiune documentară a Sibiului în 1191. În acest an, Papa Celestin al III-lea a confirmat independența “Ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum”, adică Biserica germanilor din Transilvania. Prepozitia din Cibinium era responsabilă de biserică.
Odată cu orașul, a înflorit și construcția de biserici.  Între secolul al XIII-lea și primul sfert al secolului al XVI-lea, a fost transformată treptat într-o clădire gotică. Adăugarea Feulei din vest și extinderea jumătății sudice a naosului în biserică-sală au mărit spațiul acesteia. În perioada sa de glorie, complexul de clădiri care s-a dezvoltat în curtea bisericii în timpul Evului Mediu și care a dispărut în prezent includea patru capele pe lângă biserica mare, în timp ce numeroase alte biserici și mănăstiri au fost construite în interiorul fortificațiilor orașului. Până la convertirea la credința luterană, care s-a realizat de la Sibiu în 1545 pentru întreaga națiune transilvăneană și saxonă, biserica și orașul au fost complet integrate în religiozitatea catolică. Încă mai există dovezi valoroase din acea perioadă, cum ar fi cristelnița din bronz, un altar mare cu aripi și pictura monumentală a crucificării realizată de Johannes von Rosenau pe peretele nordic al corului.
Fotos: Stefan Jammer
Deși construcția a fost finalizată în jurul anului 1520, generație după generație a continuat să îmbogățească și să modeleze mobilierul bisericii în funcție de propriile nevoi și idei. Astfel, aici a fost creat cel mai cuprinzător și reprezentativ ansamblu de pietre funerare și epitafuri din Transilvania, una dintre cele mai mari orgi din țară și un strălucit tezaur de artă medievală și modernă timpurie, care poate fi văzut astăzi în Muzeul Brukenthal. Cu toate acestea, cosmosul vieții vechi a orașului din care făceau parte aceste monumente nu poate fi înțeles nicăieri mai bine decât în muzeul Bisericii Evanghelice din România, situat la câteva minute de mers pe jos de biserica parohială a orașului,pe str. Mitropoliei 30.
Nu numai biserica, ci și Piața Huet însăși, cu juxtapunerea biserică – gimnaziu, transmite importanța ridicată a valorilor umaniste pe care comunitatea orașului le-a considerat timp de secole. Astfel, monumentul de bronz dintre școală și biserică îl înfățișează pe episcopul Georg Daniel Teutsch (1817-1893) în ținuta clerului protestant. Reformele sale orientate spre viitor au dus la îmbunătățirea condițiilor sociale la toate nivelurile, dar mai ales în domeniul sistemului școlar de limbă germană, a cărui reputație se reflectă și astăzi.
Parohia Bisericii Evanghelice A. B. Sibiu este  una dintre cele mai mari congregații protestante din România și joacă un rol important în viața culturală a orașului. Întreține mai multe instituții sociale și caritabile și joacă un rol de pionierat în România în domeniul protecției mediului. Biserica parohială din oraș este un centru ospitalier de ecumenism și un loc de întâlnire pentru vizitatorii din apropiere și de departe, unde se pot auzi numeroase limbi din întreaga lume. Cu numeroase concerte și expoziții, acesta îmbogățește viața publică an de an. Între lunile aprilie și octombrie, ghizii bisericești îi întâmpină pe vizitatorii bisericii și le vorbesc despre istoria bisericii noastre, care continuă în mod viu până în zilele noastre.